เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ ม.2 กลางภาคเทอม2

40

956

0

ข้อมูล

SLOTH

SLOTH

พีทาโกรัส
จำนวนจริง(ตรรกยะ)
รากที่สอง

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้