เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

จำนวนจริง☀️💕 ม.2 เทอม2

20

629

0

ข้อมูล

Pattxstudy65

Pattxstudy65

เราจดสรุปมาจากที่เรียนนะคะ☀️☀️❤️❤️

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้