เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

27

766

0

ข้อมูล

Winter

Winter

สรุปกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง แบบที่เราเข้าใจค่า💘

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้