เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปเรื่อง "ลม" ม.1 เทอม 2

10

207

0

ข้อมูล

AJ.Mou~

AJ.Mou~

สรุปเรื่อง "ลม"
ของระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2
โดย อ.เมาว์ <นามปากกา>

เขียนสรุปด้วยลายมือของตัวเอง
พร้อมรูปวาดการ์ตูน
และมุกสั้นๆเกี่ยวกับบทนั้นๆ ที่ไม่เหมือนใคร!

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้