เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การเคลื่อนที่ของวัตถุ.

12

366

2

ข้อมูล

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

♥𝙥𝙧𝙦𝙭

อธิบาย
👉ลักษณะการเคลื่อนที่
👉การบอกตำแหน่ง
👉ระยะทาง|การกระจัด
👉การคำนวณเวกเตอร์
👉ความเร็ว|ความเร่ง
🌚เดี๋ยวความเร่งมาต่อโน้ตต่อไป🌝

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

ทำได้นังไงพี่

♥𝙥𝙧𝙦𝙭
Author

การคำนวณเวกเตอร์->ใช้การหาสแควรูทค่ะ
ระยะทาง->ระยะทางทั้งหมดมา+กัน
การกระจัด->นำระยะทางมาลบกัน
อัตราเร็ว->ระยะทางหารด้วยเวลา
ความเร็ว->การกระจัดหารด้วยเวลาค่า🌝🌈

แชร์โน้ตนี้