เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิต ม.3 (สอบเข้า)

192

1397

0

ข้อมูล

Papich

Papich

เนื้อหามาจากที่เรียนพิเศษเข้าเตรียมอุดม(ปีที่แล้ว) ตอนเราอยู่ม.3นะคะ 💙💙

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้