เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไฟฟ้า ม.3

106

1147

2

ข้อมูล

WCRYYYYYYYYYYYYY

WCRYYYYYYYYYYYYY

ความคิดเห็น

armydek_64

เข้าใจจากเดิมเยอะเลย ขอบคุณนะค่า✌✌

แชร์โน้ตนี้