เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตเพิ่มเติมม.3 (พาราโบลา)

26

1072

0

ข้อมูล

MiniNatnat KiyumiNat

MiniNatnat KiyumiNat

ขอบคุณที่รับชมค่ะ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้