เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีแบบรวมๆ เทอม 1

56

1139

0

ข้อมูล

Puripak.ขก

Puripak.ขก

การอ่านชื่อ การหามวลโมเลกุล การอ่านโคเวเลนต์ การคำนวนเลขออกซิเดชัน วัฎจักรบอนฮาเบอร์ การเขียนพันธะเคมี รังสีต่างๆ ตารางคลอไรด์,ออกไซด์ ฯลฯ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้