เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

เคมีแบบรวมๆ เทอม 1

164

3739

0

ข้อมูล

Puripak.ขก

Puripak.ขก

การอ่านชื่อ การหามวลโมเลกุล การอ่านโคเวเลนต์ การคำนวนเลขออกซิเดชัน วัฎจักรบอนฮาเบอร์ การเขียนพันธะเคมี รังสีต่างๆ ตารางคลอไรด์,ออกไซด์ ฯลฯ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News