เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

แรงและการเคลื่อนที่

166

1552

1

ข้อมูล

_DINO🐊

_DINO🐊

สรุปนี้ สรุปเฉพาะเนื้อหาที่ เรา จะสอบ กลางภาคไม่ใช่เนื้อหาที่เรียนทั้งหมดนะ ปล. เคยลงไปแล้วรอบหนึ่งแต่แอคเค้าเข้าไม่ได้แล้วTT

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้