เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปEnglishม.2เทอม1💥🌈💕

209

2089

2

ข้อมูล

_.ntpfnn🐼💕

_.ntpfnn🐼💕

💥💥💥
อ่านไม่ออกขออภัย🙏🏻

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

Do ใช้กับประธานพหูพจน์ ส่วน Does ใช้กับประธานเอกพจน์นะคะ😊

_.ntpfnn🐼💕
Author

เราเขียนผิดนะคะ😭
Do-i,you,they,we
Does-he she it

แชร์โน้ตนี้