เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

English Provreb M.3

15

825

0

ข้อมูล

ต้องติดกำเนิดวิทย์

ต้องติดกำเนิดวิทย์

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย อังกฤษ-ไทยนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้