เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

โครงสร้างอะตอม

36

571

0

ข้อมูล

ppanis

ppanis

🚩ยังลงไม่หมดเน้อ
🚩จะทยอยลงเนอะ
🚩สงสัยถามได้น่ะค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้