เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ห นั ง สื อ แ น ะ นำ 📚💗

266

4029

22

ข้อมูล

by_nyky

by_nyky

ตั ว อั ก ษ ร อ่ า น ง่ า ย👍🏻📝
สี / ภ า พ ส ว ย ม า ก อ่ า น ง่ า ย💘
ร า ค า ไ ม่ แ พ ง🔈
ต้ อ ง ซื้ อ ม า อ่ า น ส ะ แ ล้ ว ว🤣
แ ย ก เ ป็ น บ ท ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ง่ า ย❣

ความคิดเห็น

หน้าแรก
< หน้าก่อน
1
xearnngiii_
xearnngiii_

เเล้วซื้อได้ที่ไหนเหรอครับ?

by_nyky
Author by_nyky

b2s ทั่วไปเลยค่ะ

CripDepress​
CripDepress​

ไม่คิดว่าจะเจอ ต้องหาซื้อเเล้วหล่ะ ฝากซื้อหน่อยดิดิว

by_nyky
Author by_nyky

???

Kartae
Kartae

เล่มสุดท้ายราคาเท่าไหร่ค่ะ

Kartae
Kartae

ถามได้ที่ไหนอ่ะ

by_nyky
Author by_nyky

250บาทค่า

by_nyky
Author by_nyky

ซื้อได้ที่b2sเลยอ่าค่า

Kartae
Kartae

หนังสือภาษาอังกฤษสองเล่ม อันไหนดีกว่ากันค่ะ

by_nyky
Author by_nyky

เล่มแรกเน้นแรมม่าค่าสำหรับคนที่อยากจะเน้นแกรมม่าค่า เล่มหลังจะพุดรวมๆให้เรารุ้เนื้อหากว้างๆว่าที่จะสอบมีอะไรบ้างค่ะแต่ไม่ค่อยละเอียดค่า

Kartae
Kartae

สรุปวิทยาศาสตร์ ม ต้น ซื้อที่ไหน?

by_nyky
Author by_nyky

ศูนย์หนังสือจุฬาค่า

Kartae
Kartae

พี่รับหิ้วไหมค่ะหนูอยากได้

by_nyky
Author by_nyky

555555

พรสวรรค์ พรหมเมือง

อยากให้พี่ทำสรุปวิชาวิทยาศาสตร์ม.2 เรื่องธาตุเเละสารประกอบค่ะ

by_nyky
Author by_nyky

โอเคโลย😙

พรสวรรค์ พรหมเมือง

ขอบคุณค่ะ

พรสวรรค์ พรหมเมือง

ตามรูปภาพนี้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

หนังสือ science ของติวเตอร์ราคาเท่าไหร่หรือคะ

by_nyky
Author by_nyky

299ค้า

แชร์โน้ตนี้