เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไวยกรณ์ภาษาเกาหลี2

55

395

0

ข้อมูล

😀귀야워요😀

😀귀야워요😀

ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้