เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ประลองข้อสอบเข้าเตรียมฯ (คณิต)

46

570

3

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

ข้อสอบเก่า พ.ศ.2535 (คณิตศาสตร์)

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

มีเฉลยละเอียดไหมคะ

ผู้เยี่ยมชม

ง่ายไปนะครับ

ผู้เยี่ยมชม

ข้อสอบเตรียมจริงๆ มันยากมากนะครับ

แชร์โน้ตนี้