เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี1

106

1146

0

ข้อมูล

😀귀야워요😀

😀귀야워요😀

เราไม่ได้เรียนภาษาเกาหลีมานะ เราอ่านจากหนังสือและดูในเว็ปเอง ถ้าเราเขียนอะไรผิดพลาดไปเราก็ขอโทษด้วยนะค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News