เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ระบบประสาท สมอง

18

452

0

ข้อมูล

NICHA K.

NICHA K.

สรุประบบประสาท การทำงานของระบบประสาท ส่วนต่างๆของสมอง
ปล.ขออภัยในลายมือและการวาดรูปที่ดูไม่ค่อยออก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News