เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาไทย ม.2 เทอม 2

76

1317

0

ข้อมูล

Chat Pat

Chat Pat

เนื้อหาภาษาไทย ม.2 เทอม 2
• โชคดีที่มีภาษาไทย+คำราชาศัพท์
• วันที่ผมตื่นสาย + ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น
• เด็กชายเจ้าปัญญา + นิทานชาดก
• โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้