เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อุปสงค์ อุปทาน

19

337

0

ข้อมูล

Ntk

Ntk

สังคม อุปสงค์ อุปทาน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้