เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตร พื้นที่ผิว ปริมาตร สั้นๆ

118

1653

0

ข้อมูล

MAYer Mintt

MAYer Mintt

สรุปสั้นๆจ้า อ่านไม่ออกถามได้

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้