เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ENGLISH ก่อนสอบ♡

90

1534

0

ข้อมูล

Nongwaii

Nongwaii

เนื้อหาสรุป ภาษาอังกฤษก่อนสอบกลางภาค♡♡
- Comparative/Superlative
-Direct Question/Indirect Question
-Question Tag
-Adj. Adv. of manner
-การใช้ must/should
กดถูกใจและกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจคะ♡♡

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้