เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การใช้ get และ specail v.

13

927

0

ข้อมูล

Ai~chan

Ai~chan

การใช้ Special Verb
การใช้ get+adj.+v.1+v.3
ม.5
Mega Goal Unit 9

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News