เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

อัตราส่วนและร้อยละ ม.2เทอม1

126

2386

1

ข้อมูล

ผู้เยี่ยมชม

ผู้เยี่ยมชม

อธิบายเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละระดับชั้นม.2ภาคเรียนที่1ค่ะ

ความคิดเห็น

AG
AG

ชอบมากๆเลยค่ะ

แชร์โน้ตนี้