เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การตลาดในศตวรรษที่ 21

97

1539

0

ข้อมูล

fuqinaz

fuqinaz

อันนี้เป็นส่วนนึงในคอร์สเพิ่มเติมของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ที่ให้คณะอื่นเรียนได้ ชื่อคอร์ส Innovative Business Online 30 ชม. 3,000 บาท
ในนี้แค่เรื่องการตลาดยุคใหม่เฉย ๆ มีเรื่องใน PRIN MKT ผสมกับการอัปเดตเทรนด์ใหม่นิดนึง

เอาไว้ตอบคำถาม Quiz ในนั้นได้ หรือจะมาทวนก่อนสอบก็ได้ :)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News