เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Core Math M.3การกำจัดตัวแปร

9

234

0

ข้อมูล

เ ต้ า หู้

เ ต้ า หู้

อันนี้จะเป็น system of linear equation น้า อันนี้จะยกตัวอย่าง elimination หรือก็คือการกำจัดตัวแปรนั่นเอง
ปล.coefficient แปลว่า ค่าสัมประสิทธิ์ เขียนงี้น้าในโน้ตเราสะกดผิด ปล.2ผิดพลาดยังไงเเนะนำได้จ้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้