เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทวีปยุโรปและแอฟริกาม.2

21

526

0

ข้อมูล

Dek63_studynp

Dek63_studynp

สังคม ภูมิศาสตร์ม.2. ผิดพลาดตรงไหนก็บอกได้น้า อันนี้ใช้ดินสอเขียนอาจจะไม่ชัดมากแต่ความรู้เต็มร้อยแน่นอน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้