เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

หน่วย

9

159

0

ข้อมูล

doctor#dek63pb

doctor#dek63pb

หน่วยต่างๆ
•ความยาวระบบเมตริก,อังกฤษ,ไทย
•ความยาวเมตริกเทียบอังกฤษ
•หน่วยพื้นที่ระบบเมตริก,อังกฤษ
•หน่วยพื้นที่(ที่ใช้ในชีวิตจริง)
•หน่วยปริมาตร
•หน่วยวัดน้ำหนัก

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้