เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พันธุกรรม-การแบ่งเซลล์ ม.3

31

642

0

ข้อมูล

fafakyp

fafakyp

พันธุกรรม
-จำนวนโครโมโซม
-ความหมายต่างๆ
-การแบ่งเซลล์
ติชมได้จ้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้