เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT60] ดาราศาสตร์ Part1

778

12201

1

ข้อมูล

Taksaporn S.

Taksaporn S.

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ Part1/2

โครงสร้างโลก
โลกและการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
ธรณีประวัติ

เอาไว้อ่านสอบ Pat2 , O-net และสอบในห้องเรียนได้นะคะ

ความคิดเห็น

natsu❤
natsu❤

ขอบคุณมากๆๆนะคะ

News