เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทยาศาสตร์ ม.1 (เซลล์)

31

459

4

ข้อมูล

จ๊ะจ๋า✌

จ๊ะจ๋า✌

เรื่องเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์
อ่านตรงไหนไม่ออก บอกนะคะ

ความคิดเห็น

Aupaip

ใช่จ๊ะจ๊าที่อยู่ ตป รึเปล่า

จ๊ะจ๋า✌
Author

ตป คืออะไย

Aupaip

หมายถึงโรงเรียนอ่ะ

แชร์โน้ตนี้