เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

16

304

0

ข้อมูล

⭐️CaRtOoN⭐️

⭐️CaRtOoN⭐️

รวมหลักการสังเกตคำจากต่างประเทศ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้