เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT] ROOT WORDS 1

445

4378

0

ข้อมูล

All about short note

All about short note

รากศัพท์ FAC,FACT,FEC,FECT,FIC,FAS,FEA = DO OR MAKE

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News