เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ตรีโกณมิติ ม.3

18

482

0

ข้อมูล

♡ᴬᴰᴱᶠᴶᴮᴱᴼᴹᴮ

♡ᴬᴰᴱᶠᴶᴮᴱᴼᴹᴮ

sin cos tan cosec sec cot

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้