เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาเกาหลี

124

1527

0

ข้อมูล

누나

누나

-สระ
-พยัญชนะ
-เนื้อเพลง
-คำศัพท์
-ประโยคสั้นๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

News