เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ภาษาเกาหลี

104

986

0

ข้อมูล

누나

누나

-สระ
-พยัญชนะ
-เนื้อเพลง
-คำศัพท์
-ประโยคสั้นๆ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้