เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

DETERMINERS

11

151

0

ข้อมูล

qnis♡

qnis♡

'DETERMINERS' คือ คำที่ใช้นำหน้าคำนาม (n) แต่ไม่ใช่คำคุณศัพท์ (adj)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้