เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

กรณฑ์ที่สอง

98

848

0

ข้อมูล

_nuna_nnc_

_nuna_nnc_

อันนี้เป็นสมบัติของกรณฑ์ที่สองและตัวอย่างการบวกลบคูณหารกรณฑ์ที่สองนะคะ ลายมืออ่านยากนิสนึง555

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้