เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สูตรการแยกตัวประกอบ

45

766

0

ข้อมูล

Phakaphorn

Phakaphorn

ง่ายๆขออนุญาตน้ะค้ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้