เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

สรุปฟิสิกส์ ม.3 #3

223

1613

1

ข้อมูล

Phakaphorn

Phakaphorn

พลังงานกล แบ่งได้ 2 ประเภท
1.พลังงานจลน์
2.พลังงานศักย์

ความคิดเห็น

ผู้เยี่ยมชม

อ่านง่ายมาก

News