เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พระบรมราโชวาท ม.3

41

606

0

ข้อมูล

nickkcin

nickkcin

ขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ หากผิดพลาดประการใด เนื่องจากภาษาในพระบรมราโชวาท เป็นภาษาที่หากนำมาแปลเป็นคำพูดง่ายๆ อาจทำให้ผิดความหมายได้

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้