เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำอุปสรรค (วิทย์)

19

257

0

ข้อมูล

Quinn...

Quinn...

คำอุปสรรค คือ หน่วยสำหรับแสดงค่าเป็นจำนวนเท่า เมื่อจำนวนนั้นมีค่ามากหรือน้อยจนเกินไปและควรเปลี่ยนเป็นเลขฐานสิบยกกำลังบวกหรือลบ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้