เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

Solutions and Solubility

12

106

0

ข้อมูล

Jijee_rt

Jijee_rt

ภาษาอังกฤษท้ังหมด เเปลข้อความที่สำคัญมาให้ค่ะ ภาพเรื่องนี้เข้าใจง่ายค่ะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้