เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

การถ่ายโอนความร้อน

17

273

0

ข้อมูล

Ant_jub🔥

Ant_jub🔥

การถ่ายโอนความร้อน

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้