เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

วิทย์ม.1ปริมาณทางฟิสิกส์

18

275

0

ข้อมูล

neineinei

neineinei

ปริมาณสเกลาร์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ ระยะทางระยะกระจัดความเร็วอัตราเร็ว

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้