เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[GAT/PAT] สำนวนที่ใช้ในแกทอิ้ง

717

3205

0

ข้อมูล

K☆

K☆

ที่มา : http://www.mylearnville.com/top-100-idioms-phrases/

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้