เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คณิตศาสตร์ |การแปลผัน|

56

531

0

ข้อมูล

| MY NOTE |

| MY NOTE |

คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลผัน
สำหรับเรื่องนี้เป็นสรุปสูตรสั้นๆให้ทุกคนลองเอาไปจำและปรับใช้กับโจทย์ดูนะคะ

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้