เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

[เลข]

32

1140

1

ข้อมูล

GᑌEᔕT ( ̄^ ̄)ゞ

GᑌEᔕT ( ̄^ ̄)ゞ

เนื้อหา
-อัตราส่วนและร้อยละ
-การวัด
-การหาพื้นที่
-จำนวนจริง
-รากที่สอง
-พีทากอรัส
-ความเท่ากันทุกประการ เช่น ความเท่ากันของรูปสามเหลี่ยม

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้