เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

คำศัพทย์เกาหลี

28

256

0

ข้อมูล

Liz

Liz

อันนี้เป็นเท่าที่เรารู้นะค้ะ จะ ทยอยลงน้า

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้