เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

ทฤษฎีบทเศษเหลือ

39

452

1

ข้อมูล

CH.Patala

CH.Patala

ความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้