เผยแพร่เมื่อ
แก้ไขเมื่อ

พลังงานกล

73

602

0

ข้อมูล

NOTEBOOKS...

NOTEBOOKS...

พลังงานจลน์
พลังงานศักย์
-โน้มถ่วง
-ยืดหยุ่น

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แชร์โน้ตนี้